Generelt

 • Arbejdsopgaver samt pris er specificeret i et tilbud som tilsendes kunden pr. mail inden arbejdet påbegyndes. 
 • Ordren er endeligt accepteret når kunden svarer “OK” til det fremsendte tilbud. 
 • Kunden accepterer at der ikke er fortrydelsesret så snart arbejdet er påbegyndt.
 • Efter endt arbejde har kunden ret til én retterunde. Ændringer udover retterunden følger gældende takster medmindre andet er aftalt. Gældende takst pr. 1. september 2020 er 500 kr. pr time. Priser er ex moms.

Varighed af aftaler

 • Varigheden af hver aftale defineres i det enkelte tilbud.
 • Efterfølgende supportaftaler af hjemmesiden følger ikke med i tilbud og kræver en ny aftale eller løst arbejde med ovenstående timepris.
 • Kunden kan efter aftale tilføje ydelser til opgaven. Disse vil blive medregnet i faktureringen.

Betalingsbetingelser

 • Medmindre andet er oplyst fremgår alle ydelser i danske kroner og ex moms.
 • Der faktureres umiddelbart efter endt arbejde og alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist.
 • Produkter og ydelser overleveres når betaling er modtaget.
 • Ved manglende betaling efter forfaldsdagen pålægges der 2% renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved sen indbetaling. Herudover tillægges der et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.